3Seas

Trawell Data Servisleri - Bir Grup Yatırımcı

Bir grup yatırımcı, uluslararası dolaşıma yönelik mobil internet bağlantı paketi sağlayıcısı Trawell Data Servisleri’ne sermaye artırımı yoluyla ortak olmuştur.

3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Trawell Data Servisleri’ne finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir.