3Seas

Kent Hastane Grubu - Mid Europa

Londra merkezli bağımsız bir yatırım fonu olan Mid Europa Partners, İzmir’in önde gelen özel hastane kuruluşu Kent Hastane Grubu hisselerinin %65’ini satın almıştır.

3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Kent Hastane Grubu hissedarlarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir.