3Seas

Eko Faktoring – Bancroft

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Eko Faktoring’in ortakları, 2007 yılından beri şirketin azınlık hissedarı olan özel sermaye fonu Bancroft’a ait hisseleri satın almıştır.

3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Eko Faktoring ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir.