3Seas

Duru Toplu Tüketim | Güney 2M Dağıtım

Otel, restoran ve kafeteryalara gıda ürünleri dağıtım ve toptan satışı gerçekleştiren Türkiye’nin en büyük şirketi Güney 2M ve Antalya merkezli dağıtım ve toptan satış şirketi Duru Toplu Tüketim’in ortak girişimi olan Duru G2M’nin %80 hissesi Güney 2M tarafından satın alınmıştır.

3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Duru Toplu Tüketim ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir.