3Seas

Eko Finans - Bancroft

1989 yılından itibaren Orta ve Doğu Avrupa’da faaliyet gösteren bir özel sermaye yatırım şirketi olan Bancroft, Türkiye çapında 15 şubesi olan ve küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet sunan Eko Finans Factoring’e azınlık hissedar olarak yatırım yapmıştır. 3 Seas Capital Partners bu ortaklık oluşturma sürecini Eko Finans Factoring adına yönetmiş ve Eko Finans Factoring hissedarlarına proje süresince finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir.