3Seas

ISBI | DOBA

Türkiye’nin önde gelen serbest bölge ve lojistik merkezi yönetim şirketi İSBİ, Kıbrıs Gazimagosa Serbest Bölgesi kurucu ve işletmecisi Doba Investments Ltd.’nin çoğunluk hissesini satın almıştır.

3 Seas Capital Partners bu satın alım sürecini İSBİ adına yönetmiş ve İSBİ hissedarlarına proje süresince finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir.